Środki Unijne na kursy dla firm


Ogłaszamy iż w ramach pogramu europejskiego „Łódzki Program Pomocowy” do weryfikacyjnego etapu przechodzą tu wymienione wnioski:

 • wypracowanie mobilnej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie internetowej usługi treningu umysłu i intensyfikacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia handlowe
 • Warsztaty Miękkie W Łodzi – treningi z kreatywności
 • wypracowanie oprojektowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – treningi z zarządzania czasem
 • stworzenie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – warsztaty z zarządzania projektem
 • zbudowanie, uruchomienie i świadczenie e-usługi w postaci technologicznego programu zabezpieczenia zasobów przez firmę e-Solution – szkolenia interpersonalne
 • zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania – treningi z przywództwa
 • interdyscyplinarne systemy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – szkolenia z przywództwa
 • Adaptacja procesu informatycznego firmy do obsługi zleceń w projektie B2B – szkolenia z przywództwa
 • automatyzacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO ekspansji SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – szkolenia z asertywności
 • BAKS EXPORT 2010-2011 – szkolenia HR
 • Budowa nowoczesnej linii produkcyjno-technologicznej do produkcji produktów z tworzyw sztucznych z odpadów z tworzyw sztucznych (folia poagralna) – szkolenia zamkniete
 • Budowa elektronicznej sieci szkieletowej w firmie RWD PROSPECT – szkolenia sprzedażowe
 • Dostęp do Internetu w procedury WiMAX 80216e-2005 dla mieszkańców gminy Wieluń i okolic – szkolenia z kreatywności
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych programu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – szkolenia z przywództwa
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – treningi z przywództwa