Opinie – firmy szkoleniowe z zarządzania projektami – Training School

Zestawienie nagrodzonych aplikacji w programie grantów Holenderskiego Grantu Innowacyjnego:

  • 6/K/ZACHODNIOPOMORSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnej usługi w placówce świadczącej usługi okulistyczne, która pozwala na badanie przepływu krwi w naczyniach siatkówki oraz chariokapilarach bez użycia środka kontrastowego, SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. CZESŁAW AUGUSTYN, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na symulacje biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Progress Project .
  • AG5/W/PODKARPACKIE-, poprawa konkurencyjności sektora MŚP poprzez ekonomizacja innowacyjnych produktów prozdrowotnych, CZANIECKIE MAKARONY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Training Partners
  • D4/J/MAZOWIECKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym oraz umocnienie pozycji firmy na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu zintegrowanej linii technologicznej do produkcji serów typu włoskiego. , Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu, Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia w agencji Profess
  • 8/M/OPOLSKIE-, ekonomizacja innowacyjnych technologii naprawy wtryskiwaczy z bezinwazyjną metodą ich diagnozowania, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GÓRA” SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na gry team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce House of Skills
  • F5/L/LUBELSKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy poprzez skoordynowane uruchomienie na rynek ulepszonych produktów i nowych usług, Józefa Szulc – MIDI MANUFAKTURA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Mindlab
  • A8/S/POMORSKIE-, automatyczna reorganizacja nowych innowacyjnych rozwiązań w stomatologii, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA DARIUSZ MARMOL, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Brainstorm
  • D9/B/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Opracowanie innowacyjnej mobilnej platformy edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, SYMPRO.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Schenk Institute