Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej liczby dni płaci je firma, a potem obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować należyte działania naprawcze, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że około 60 procent wszystkich zwolnień będzie skutkiem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony może się stać powodem groźniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji odbijają się także na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.