Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracownicy mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak dość podobna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz również dla gospodarki, którą może rozruszać wzrost pensji. Poza tym coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna ilość ludzi nie mających zatrudnienia może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Najważniejszym powodem tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na poziom bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dwustu lat, a cały czas mimo pojawienia się ogromnych ilości urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.