Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał pracodawca, a następnie ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ważna jest prewencja, dlatego też w takie działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i szkolenia związane z ta tematyką.

Właściciele firm w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie rozpocząć odpowiednie działania zapobiegające, a także zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, ile negatywnych skutków dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.