Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością tego typu sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost pensji. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można sportowe karty, opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna liczba osób bez stałej pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny postęp i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na stopę bezrobocia. Takie hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a cały czas mimo pojawienia się ogromnych ilości najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne będą powodowały znikanie pewnych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.