Międzynarodowe warsztaty HR

 • e-rower
 • Foresight technologiczny ekspansji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Funkcjonalizowane alkinylopodstawione związki krzemoorganiczne i germanoorganiczne – szkolenia z zarządzania projektem
 • innowacyjne procesy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – warsztaty z delegowania i firmowe szkolenia HR
 • nowoczesne technologie wytwarzania mikroemulsji woskowych do specjalistycznych zastosowań w gospodarce – treningi firmowe
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli – szkolenia miekkie i bezpłatne szkolenia pracownicze
 • Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkaniapl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych
 • zdalna platforma publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia zamkniete
 • Kadrotekapl – nowoczesne rozwiązanie służące do zarządzania kadrami – szkolenia biznesowe
 • Komputerowa, automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding system ( FACS ) –
 • Kriosonda do zabiegów kriochirurgicznych – treningi biznesowe
 • Modernizacja zaplecza badawczego wykorzystywanego podczas rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością przemysłową
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z przywództwa
 • Nowe technologie informatyczne szansą rozwoju Firmy Dystrybucyjnej RAVI oraz współpracujących firm – szkolenia z kreatywności
 • Ochrona własności przemysłowej w zakresie wytwarzania i wprowadzania grafenopodobnych nanocząstek – warsztaty z kreatywności
 • Partnerska sieć biur podróży – innowacja procesów biznesowych
 • Plan intensyfikacji importu dla produktów firmy STAFF Agata Kemona Maciej Kemona sc – treningi z przywództwa
 • Podniesienie konkurencyjności firmy PRO-DENT poprzez implementacja oprojektowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną – szkolenia biznesowe
 • Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych
 • Prawouniipl – szkolenia oraz doradca on-line Twoją szansą na unowocześnienie – szkolenia biznesowe
 • Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekoinnowacyjnej metodyki i produktu – szkolenia z kreatywności
 • Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej
 • – szkolenia z konfliktów
 • unowocześnienie eksportu usług wspierających handel uprawnieniami do emisji CO2 w BAC Sp z oo
 • unowocześnienie działalności eksportowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – II etap – warsztaty menedżerskie
 • skok technologiczny działań eksportowych firmy JM Labus na rynku Argentyny, Chile, Meksyku i Peru
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – treningi handlowe
 • unowocześnienie produkcji innowacyjnych implantów kostnych i instrumentariów
 • Serwis aukcyjny usług związanych z domem – naszmajsterpl – szkolenia z zarządzania czasem
 • Stowarzyszenie „Aurum”- sieć inwestorów prywatnych
 • Tworzenie harmonogramu rozwoju importu dla firmy Eko-ceramika 2 SC – warsztaty z kreatywności
 • Usprawnienie współpracy pomiędzy firmą AUTO-EURO, a Partnerami w wyniku rozbudowy procesu informatycznego – warsztaty z przywództwa
 • Vinci: usługowa koncepcja mobilna, przeznaczona dla osób chcących zaplanować wnętrze mieszkania/domu/lokalu użytkowego
 • Wejście TORSEED SA na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego koncepcji ekspansji importu – treningi z przywództwa
 • wsparcie językowe on-line – szkolenia handlowe
 • Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach – szkolenia z konfliktów
 • Wytwarzanie opakowań w pełni biodegradowalnych otrzymywanych z przetwarzania serwatki – szkolenia z obslugi klienta
 • pozyskanie i wdrożenie informatycznego modelu zarządzania firmą realizującego funkcje B2B
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z przywództwa
 • Źródło piękna na wschodzie – treningi z przywództwa}