Szkolenia Team Building – Pomorski Warsztat


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie w pas się kłaniając dziękują w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za czas poświęcony na życzliwa rekomendację – podpisano: Jaromir Chmielowski, Bazyl Dąbek, Nikodem Ambrożko i Dariusz Magierowski

 • Znaczenie a sens
 • Piąty Warsztat Trenerów sektora przemysłowego Zabawy Team Building w parku linowym
 • wysoce przełomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • IT Academic Day
 • Profilaktyka nadciśnienia tętniczego
 • VIII Krakowska konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa pt. „Współczesne problemy chorób zakaźnych”
 • Polacy nad Nilem
 • Gospodarka Przestrzenna w naukach technicznych
 • Małżeństwo oraz rodzina w budowaniu cywilizacji miłości
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne dla producentów drzwi p.poż. pn. CPR jak również znakowanie CE. nieznane dotąd podejście do certyfikacji drzwi p.poż.
 • Działalność fundacyjna biskupów krakowskich
 • V Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Hematologia”
 • XVIII Seminarium integracyjne „Projektowanie Mechatroniczne”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building nt. „Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki”