Scenki biznesowe – zalecenia do egzaminu


Informujemy iż na studiach Andragogika i Gry Szkoleniowe rekomenduje się następujące książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa słownikowa : „Geneza wspołczesnego stereotypu Żyda w kulturze polskiej” oraz „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na przykładzie Przeglądu Gnieźnieńskiego”
  • symulacja strategiczna – „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe” i „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych”
  • symulacja językowa : „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany” i Terapeutyczne Gry Strategiczne i „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”
  • zabawa menedżerska : „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej” oraz „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005”
  • gra słownikowa – „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” i „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)”
  • gra językowa – „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej” oraz „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości obserwowanych prozaików polskich”
  • gra kreatywna : „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej”” oraz „Bohater wyalienowany. Synteza na podstawie dostępnych filmów”
  • symulacja biznesowa : „Zjawisko narkomanii w Polsce” i „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne”
  • symulacja komunikacyjna – „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji” i „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”