Oceny – firmy szkoleniowe z integracji zespołów – Ośrodek Doradztwa

Baza zarekomendowanych do drugiego etapu wniosków w ramach dotacji Fińskiego Grantu Rozwojowego:

  • H9/M/PODLASKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii produkcji węży pożarniczych w przedsiębiorstwie, Bogdan Gil, . Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Progress project
  • B9/L/PODLASKIE-, automatyczna reorganizacja innowacji produktowej poprzez przystosowanie do potrzeb do sprzedaży nowej, wcześniej nie produkowanej serii zabawek biostatycznych i antystatycznych. Wprowadzone produkty pozwolą zmniejszyć możliwość przenoszenia wirusów i bakterii pomiędzy dziećmi, które korzystają z zabawek, w szczególności w miejscach użyteczności publicznej., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE”WADER-WOŹNIAK” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry biznesowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • A0/T/MAZOWIECKIE-, Uruchomienie produkcji PIWOWICY – pierwszego na rynku polskim alkoholu powstającego w wyniku destylacji piwa., BM BIELSKO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • B4/I/ŚLĄSKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Herra. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Berndson
  • F1/B/LUBELSKIE-, Podniesienie konkurencyjności firmy WM Eltar w efekcie wprowadzenia innowacyjnych, zminiaturyzowanych obwodów drukowanych z funkcją uszczelnienia., WM Eltar Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Dla tego wniosku zaakceptowano subwencję na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia w fundacji Progress project
  • 5/A/LUBELSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SP Z O.O., Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Batko. Zalecane szkolenia w instytucie Integra Consulting
  • C1/S/LUBELSKIE-, Stop związkom chemicznych; Ekologiczna produkcja niejadalnego (surowego) oleju sojowego z nasion genetycznie niemodyfikowanych., EKOAGRO-TECH SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Berndson
  • D8/Y/PODLASKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu teleopieki, CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA CENPIL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia w agencji Akademia przygoda