Dotacje na szkolenia HR


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Wielkopolski Program Infrastrukturalny” do ostatecznego etapu dostały się następujące granty:

 • – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie internetowych serwisów informacyjno-społecznościowych dla sportów zimowych oraz wspinaczki górskiej – szkolenia firmowe
 • Szkolenia Dla Firm Handlowych w Krakowie – szkolenia miekkie
 • wypracowanie platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania procesami informatycznymi – treningi firmowe
 • zbudowanie portalu samochodowych gier on-line – treningi biznesowe
 • zbudowanie serwisu księgowości elektronicznej dla mikro i małych firm – szkolenia zamkniete
 • stworzenie wirtualnego serwisu o dostępności i rezerwacji apartamentów prywatnych w miastach i kurortach – warsztaty pracownicze
 • przyrost ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – warsztaty HR
 • zoptymalizowanie udziału importu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – warsztaty pracownicze
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – szkolenia z przywództwa
 • Autonomiczna inteligentna sieć telekomputerowa do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – treningi menedżerskie
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – szkolenia menedżerskie
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników – warsztaty z obslugi klienta
 • Centrum systemowych Materiałów i metodyki – treningi miekkie
 • Dostęp do Internetu szansą na wzmocnienie strategii działania dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – warsztaty z komunikacji
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – treningi z przywództwa
 • Ekspercki proces do szacowania wartości rynkowej nieruchomości – szkolenia pracownicze