Granty Europejskie na szkolenia HR


Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Lubuski Program Regionalny” do ostatniego etapu przechodzą poniższe wnioski:

 • stworzenie mobilnej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – szkolenia z asertywności
 • stworzenie zdalnej, bezobsługowej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania rejestrów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – szkolenia miekkie
 • Konferencje Dla Mówców w Poznaniu – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji rejestrów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – szkolenia zamkniete
 • stworzenie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców – treningi HR
 • zbudowanie semantycznej wyszukiwarki i porównywarki produktów w Internecie – treningi z kreatywności
 • zbudowanie unikalnego oprogramowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem planów produkcyjnych – warsztaty z delegowania
 • progres konkurencyjności firmy Norsys Sp z oo poprzez poszerzenie oferty o nowe e-usługi – szkolenia z komunikacji
 • modelowe środowisko dla potrzeb diagnostyki konstrukcji kompozytowych – warsztaty biznesowe
 • „stworzenie dokumentacji dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy” – treningi z komunikacji
 • certyfikacja wymiany informacji szansa zwiększenia efektywności prowadzonych działań – treningi zamkniete
 • zaudytowanie i wdrożenie systemu kkontrolacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu – szkolenia z delegowania
 • Budowa Centrum usług wspólnych dla Grupy Alstom – treningi pracownicze
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale nowoczesnym – treningi z kreatywności
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – treningi biznesowe
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie nowoczesnej metodyki do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – treningi handlowe
 • EKSPERTYZY NA import – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – szkolenia biznesowe