Dotacje na warsztaty HR


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Małopolski Program Infrastrukturalny” do kolejnego etapu dopuszczono tu wymienione granty:

 • stworzenie mobilnej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie nowej infrastruktury systemu informatycznego B2B dla spółki iPlay – treningi interpersonalne
 • Kursy Z Kreatywności – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie platformy rozrywkowej w oparciu o e-usługi (z płatnością internetową, lub SMS), w postaci gry zdalnej docelowo dla kilkudziesięciu tysięcy użytkowników – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie Portalu Ludzi Aktywnych z systemem bezpieczeństwa EMESS – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – warsztaty negocjacyjne
 • stworzenie specjalistycznego procesu e-learningu dla uczniów szkół muzycznych do nauczania muzycznych przedmiotów teoretycznych – warsztaty z delegowania
 • wzrost konkurencyjności „FAMUR” SA poprzez implementacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych – szkolenia z obslugi klienta
 • wzmocnienie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez opracowanie testu BIOFERTEST – szkolenia HR
 • AudioBox – nowoczesna koncepcja udostępniania cyfrowej oferty audio na urządzenia mobilne – szkolenia z kreatywności
 • Badania i rozwój metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – treningi z komunikacji
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – treningi z zarządzania czasem
 • Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound) – szkolenia z przywództwa
 • Budowa platformy wieloprogramowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji zdalnych – treningi interpersonalne
 • CLAW – modernizacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i osystemowania multimedialnego dla – szkolenia z przywództwa
 • E-Biuro Rachunkowe – struktura wspierająca pozyskiwanie i generowanie informacji finansowej i zarządczej – szkolenia z konfliktów
 • e-KOMTEK – innowacyjna struktura komunikacyjna oparta na technologii GSM – szkolenia firmowe