Warsztaty motywacyjne – wylosowani klienci

Poniżej wymienionym osobom w pas się kłaniając składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo przesyłamy wymienione niżej upominki) za uwagę przeznaczoną na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który stworzyli nasi instruktorzy Fabian Zawisza, Gracjan Jędrasik, Flawiusz Pankau i Jerzy Aleksa w czasie seminarium Częstochowskie Survivalowe Eventy Firmowe

  • Manuel Dudek, Ratownik medyczny, Wielgie, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „ autoprezentacja” lub wybraną naszą grę szkoleniową a także publikację „Wokół bibliotek i bibliotekarstwa”
  • Maksymilian Ciężkowski, Zaopatrzeniowiec, Wiżajny, przyznajemy rabat na panel moderowany „kierowanie przez cele” lub szkolenie integracyjne a także wydawnictwo „Na starcie roku szkolnego, czyli przygotowanie strategii pracy wychowawcy klasy.”
  • Franciszek Pilarski, Logopeda, Dobroń, dostaje od nas zaproszenie na panel moderowany „ budowanie zespołu. lider & członek zespołu” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Dziecko niepełnosprawne w bibliotece”
  • Achacjusz Kowal, Administrator baz danych, Pszczółki, przyznajemy rabat na kurs „efektywne zagospodarowanie środków finansowych ” lub zabawę i grę integracyjną i publikację „Depresja u dzieci i młodzieży. systemowa ocenasystemu rodzinnego – ujęcie kliniczne”
  • Marek Jastrzębski, Inżynier geotechnik, Wartkowice, zdobywa wejściówkę na trening „unowocześnianie komunikacji i współpracy” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz publikację „Podstawy zarządzania organizacjami”
  • Atanazy Jabłonowski, Grafik komputerowy , Mikołów, zdobywa wejściówkę na szkolenie „kierowanie kompetencjami i rozwojem nowozatrudnionych osób” lub jedną z naszych gier integracyjnych a ponadto wydawnictwo „Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 31/2”
  • Ananiasz Koliński, Chemik – technologia chemiczna, Milejewo, zdobywa wejściówkę na moduł coachingowy „Ms project – podstawy zarządzania projektami” lub szkolenie integracyjne a ponadto wydawnictwo „Pogański narodowy socjalizm w Polsce współczesnej”