Dotacje na szkolenia z zarządzania


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Podkarpacki Program Społeczny” do przedostatniego etapu dostały się następujące programy:

 • wypracowanie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach procesowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – szkolenia menedżerskie
 • Wykłady Dla Doradców Klienta – warsztaty z kreatywności
 • wypracowanie oprojektowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – treningi firmowe
 • wypracowanie portalu elektronicznego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu elektronicznego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – warsztaty HR
 • wypracowanie uniwersalnego procesu rezerwacji i rejestracji – szkolenia z konfliktów
 • przyrost innowacyjności MobileBox poprzez zbudowanie inteligentnego procesu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia z przywództwa
 • zoptymalizowanie efektywności współpracy z partnerami poprzez system B2B w Kulik Sp jawna – szkolenia biznesowe
 • ART MINE – zbudowanie portalu społecznościowego dla systemantów – treningi z konfliktów
 • automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – warsztaty biznesowe
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem – treningi z zarządzania czasem
 • Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych – szkolenia ze stresu
 • Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego – treningi z przywództwa
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – szkolenia HR
 • Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych – szkolenia z komunikacji
 • – warsztaty z przywództwa