Gry motywacyjne – wylosowani uczestnicy

Wszystkim niżej wymienionym z ukłonami dziękujemy (i wręczamy opisane niżej upominki) za uwagę przeznaczoną na wypełnienie naszej ankiety, który opracowali nasi analitycy Ludwik Synal, Wojciech Sieradzan, Paweł Ciongwa i Daniel Grabiński w ankiecie Karonoskie Eventy Motywacyjne

  • Bożydar Zaremba, Telemarketer , Iwkowa, przyznajemy darmowy wstęp na trening „kierowanie przez cele” lub event motywacyjny oraz książkę „strategie inwestycyjne i rachunkowość”
  • Bogdan Kozakiewicz, Foniatra, Kamionka Wielka, przesyłamy bezpłatny voucher na szkolenie „warsztat kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów” lub spotkanie firmowe oraz wydawnictwo „Ucieczki z Sybiru”
  • Erwin Gancarczyk, Zaopatrzeniowiec, Trzyciąż, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a dodatkowo publikację „Badanie ruchu kręgosłupa człowieka podczas chodu”
  • Natalian Gierok, Konwojent, Zawichost, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat otwarty „zarządzanie sobą w czasie – jak zorganizować sobie pracę i ograniczyć stres ?” lub szkolenie integracyjne a dodatkowo wydawnictwo „Human Movement, 12(3) 2011”
  • Franciszek Dziąg, Mikrobiolog, Gniewoszów, przyznajemy rabat na program e-learning „analiza i syntezarynku i strategie marketingowe” lub wyjazd integracyjny plus publikację „Wolontariat w opiece u kresu życia. Geneza, rozwój funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji. Ku syntezie socjopedagogicznej”
  • Marian Skarżyński, Tłumacz tekstów , Mniszków, zapraszamy gratisowo na panel dyskusyjny „Efektywne kierowanie zespołem międzynarodowym” lub spotkanie firmowe oraz publikację „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, t. 2. Odpowiedzialność”
  • Dobiesław Leśków, Broker ubezpieczeniowy, Kazimierz Biskupi, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Czym jest myślenie projektowe ? podstawowe podstawowe narzędzia i nowoczesne mechanizmy zarządzania projektami ” lub jedną z naszych gier integracyjnych oraz publikację „Z dziejów teorii i praktyki wychowania”