Ćwiczenia edukacyjne – zagadnienia do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe akceptuje się tu przedstawione publikacje do zaliczenia:

  • symulacja słownikowa – „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” i „Sceny dantejskie w grafikach Salvadora Dalego”
  • symulacja językowa : „Obraz kształtowania się kariery politycznej na studium przypadku Andrzeja Leppera” oraz „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”
  • gra zespołowa : „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Detekcja na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania” i Symulacje Biznesowe oraz „Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamach prasowych produktów spożywczych”
  • symulacja edukacyjna – „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach” i „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • symulacja strategiczna : „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” i „Wpływ środków masowego przekazu na rozwój dziecka w wieku od 4 do 12 lat”
  • zabawa kreatywna : „Wizualizacja informacji przestrzennej z fotografii laserowej” oraz „Społeczeństwo internetowe poprzez blog”
  • gra komunikacyjna – „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” oraz „Ludowe nazwy roślin”
  • gra lingwistyczna – „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo” oraz „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich”
  • gra edukacyjna : „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” oraz „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”