Dotacje na szkolenia menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” do ostatecznego etapu przechodzą niżej wymienione wnioski:

 • wypracowanie cyfrowej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie mobilnego modelu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci internetowej w modelu rozproszonym – treningi z przywództwa
 • Warsztaty Z Zarządzania Projektami W Opolu – szkolenia firmowe
 • stworzenie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi automatycznego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie serwisu elektronicznego prognosticpl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia firmowe
 • zbudowanie serwisu z e-usługami dla branży edukacyjno-oświatowej w Polsce – szkolenia zamkniete
 • modułowe technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii – szkolenia ze stresu
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez uruchomienie procedury syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w dynamizacji nowoczesnych leków – szkolenia pracownicze
 • Automatyczna platforma obrotu odpadami – treningi z przywództwa
 • B2B w Armadeopl – projekt współpracy z dostawcami, kurierem, biurem rachunkowym i programem sprzedaży ratalnej – szkolenia miekkie
 • Biometodyka w służbie środowiska – warsztaty pracownicze
 • – szkolenia firmowe
 • Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu – warsztaty firmowe
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – warsztaty z komunikacji
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-uruchomienie modernizacyjnej technologii wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – szkolenia z przywództwa
 • – szkolenia miekkie