Symulacje kreatywne – zalecenia do zaliczenia


Zawiadamiamy że na studiach Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne zalecamy tu przedstawione książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja językowa – „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” oraz „Zakłócenie komunikacji w internetowym przekazie reklamowym”
  • zabawa językowa – „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II” oraz „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • zabawa menedżerska – „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych” i Naukowe Symulacje Menedżerskie oraz „Media na Bałkanach i ich rola w ksztaltowaniu ogólnej świadomości kulturowej w różych społeczeństwach w różnych okresach”
  • gra językowa : „Tyranie w Grecji” i „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na studium przypadku anonsów towarzyskich”
  • gra biznesowa : „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala” oraz „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety”
  • gra edukacyjna : „-kulturowy obraz współczesnej policjantki” oraz „Ochrona praw dziecka ”
  • gra lingwistyczna – „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji” oraz „Spotkanie z Innym – filozofia dialegu Ryszarda Kapucińskiego”
  • gra zespołowa : „Działnia perlokucyjne „Gazety Wyborczej” w roku 1989 i 2005 w tekstach komentujących kampanie wyborcze” oraz „Polska literatura podróżnicza. Na podstawie wybranych twórców romantycznych”
  • zabawa strategiczna : „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją” i „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej”