Gry komunikacyjne – grupa dr Waszkiewicz


Scenki komunikacyjne – bibliografia na wykłady:

 • Symulacje Szkoleniowe
 • pomiar wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Gry biznesowe , dr hab. F. Adamski
 • Dzieła wszystkie. Tom 56: Ruś Czerwona
 • Katalog HR Zabytków Sztuki w Polsce, tom I, zeszyt 12: powiat olkuski
 • Symulacje menedżerskie , doc. C. Bęczkowski
 • Metaewaluacja biznesowa i menedżerska wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 • Ocena biznesowa systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006
 • Pomorze Zachodnie – mały przewodnik szkoleniowy
 • Słownik geografii turystycznej Polski. Tom I (A-N)
 • Tribec. Pohronsky Inovec
 • Regionalny Konkurs Pięknego Czytania dla Szkół Specjalnych
 • Szampan – opowieść drapichrusta – Antoni Czechow (90)
 • Artie Libshit, kreator cielesny – ROMUALD PAWLAK (591)
 • Największy sukces świata – O. K. Mandino (903)
 • Sobowtór – FIODOR DOSTOJEWSKI (1736)
 • Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – Karol Koźmiński (2312)
 • Medytacja – teoria i praktyka – Andrzej Bednarz (3122)
 • Twój niezwykły umysł – Andrzej Brodziak (3325)
 • Samotna wiosną – Agatha Christie (4122)
 • The golem – Avram Davidson (4816)
 • Zamknięty świat – Robert Silverberg (5532)
 • Pokład Joanny – Gustaw Morcinek (6182)
 • Serca, dłonie, głosy – Ian McDonald (7445)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. C. Czech