Eventy Team Building – Ósmy Program


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów gorąco składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Dyrektorów za uwagę przeznaczoną na pomoc – podpisano: Edgar Jaremko, Natan Bury, Fabian Anders i Maksymilian Karaś

 • Refleksje lingwisty nad etyką słowa
 • Lubelski Kongres Konsultantów branży energetyki Imprezy Team Building jako Escape Room
 • Warsztat Seminaryjny team building „Stres w życiu zawodowym”.
 • Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych w teorii i praktyce”
 • Kongres Młodych Naukowców i Międzynarodowa międzywydzałowa Kursokonferecja HR team building „techniczne i procesowe rewolucje w zarządzaniu”
 • Combinatorics and Groups
 • Biologia chwastów (XXXIX lokalna Kursokonferecja HR team building z wieloetapowego programu „Rejonizacja chwastów segetalnych” Olsztyn, UWM) (zorganizoawana przez: Katedra Botaniki jak również formalnej i faktycznej protekcji Przyrody UWM w Olsztynie, Katedra Agroekosystemów UWM w Olsztynie, Fundacja „ŻAK” UWM w Olsztynie
 • Sprawiedliwość, solidarność jak również społeczna odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych. 15-lecie realizacji Milenijnych Celów rozwoju .
 • Diagnoostyka dopplerowska w położnictwie oraz ginekologii ( badania skryningowe jak również ocena dobrostanu płodu).
 • Handel niezależny, sieciowy w Grecji wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
 • Z problemów edytorstwa muzyki dawnej. Konferencja Naukowa team building w 50. rocznicę opublikowania pierwszego tomu “Monumenta Musicae in Polonia”
 • Profesjonalizacja w Edukacji Akademickiej Pedagogów
 • Rzeczywistość pożądana a świat realny. Poradniki, podręczniki, wzorniki w weryfikacjach laboratoryjnych historii kultury
 • Poznańsko-Szczecińskie Spotkania Reumatologiczne