Gry integracyjne – nagrodzeni absolwenci

Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, bardzo składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto wysyłamy opisane niżej podarunki) za zaangażowanie na uzupełnienie kwestionariusza, który stworzyli nasi doradcy Dionizy Królicki, Cezary Wasiak, Henryk Cyl i Dionizy Maćkowiak podczas analizy p.t. Beskidzkie Artystyczne Szkolenia Team Building

  • Faustyn Kuraś, Biofizyk, Lesko, przyznajemy darmowy wstęp na panel dyskusyjny „warsztat umiejętności negocjacyjnych” lub imprezę i zabawę team building oraz wydawnictwo „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje”
  • Czesław Gołębiewski, Kurier, Tuszów Narodowy, dostaje od nas zaproszenie na kurs „techniki zwiększania wartości obsługi klienta” lub imprezę i zabawę team building plus wydawnictwo „Neopogaństwo polskie w świetle systemowej teorii kultury”
  • Kuba Kaczorowski, Inżynier odlewnik, Ładzice, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „Work-Life Balance – jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo publikację „Jan Stachniuk i neopogański ruch Zadruga. Dzieje okupacyjne i powojenne 1939-1963”
  • Herbert Waszkiewicz, Urzędnik podatkowy, Solec-Zdrój, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „Manipulacja i podstawowe narzędzia reklamy” lub kurs z pracy zespołowej oraz książkę „Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach”
  • Kuba Olechnowicz, Krytyk artystyczny, Świnoujście, otrzymuje kupon na szkolenie „Konsorcja, partnerstwa i koalicje – efektywna kooperacja w ramach wielu podmiotów” lub warsztat komunikacji i współpracy i publikację „Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”
  • Bożydar Bieniasz, Filozof, Środa Śląska, zapraszamy gratisowo na trening „zarządzanie czasem i organizacja pracy” lub zabawę i grę integracyjną a dodatkowo książkę „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Vol. 128 (2011)”
  • Arkadiusz Fiutowski, Działacz organizacji politycznej, Jemielnica, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „akademia coachingu c-people” lub zabawę i grę integracyjną a także książkę „Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013 – wybrane aspekty”