Symulacje komunikacyjne – materiały do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Kreatywny i Gry Eksperymentalne polecamy prezentowane na niniejszej liście opracowania do egzaminu:

  • zabawa biznesowa : „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza” i „Podstawy miłości w utworach Jane Austen i Katarzyny Grocholi”
  • zabawa decyzyjna : „Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na modelu powiatu poznańskiego” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • symulacja menedżerska – „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania” oraz Terapeutyczne Gry Biznesowe Stosowane Dla Pracowników i „Wpływ internetu na media tradycyjne”
  • gra menedżerska – „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich” i „Składniki kultury w kręgu ocenianych zagadnień ”
  • gra decyzyjna – „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków” i „Motyw pocałunku w reklamie w nawiązaniu dzieł malarskich i fotografii”
  • zabawa komunikacyjna : „Marketing polityczny jako przestrzeń dialogu czy manipulacji” i „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej”
  • gra menedżerska – „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • gra lingwistyczna : „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego” oraz „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej”
  • zabawa komunikacyjna – „Fantazmat domu w polskiej kulturze nowożytnej” oraz „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej”