Symulacje kreatywne – problematyka do zaliczenia


Potwierdzamy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne rekomendujemy następujące zagadnienia do zaliczenia:

  • zabawa biznesowa – „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce” oraz „Makau, jako kulturowy palimpsest i miasto dialogu międzycywilizacyjnego”
  • symulacja słownikowa : „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie”” oraz „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego”
  • symulacja komunikacyjna : „Projekt wycieczki rowerowej po Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu” oraz Symulacje Menedżerskie i „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich”
  • zabawa decyzyjna : „Konsekwencje społeczno-prawne towarzyszące akcesji Polski do Unii Europejskiej” i „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • gra kreatywna – „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” oraz „Komunikacje w związku partnerskim”
  • zabawa komunikacyjna – „Obraz Francji w „Lalce” Bolesława Prusa i jej adaptacji filmowych” i „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010”
  • zabawa słownikowa – „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza” oraz „Rola internetu w komunikacji społecznej”
  • zabawa strategiczna – „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego” i „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • zabawa strategiczna – „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie” i „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)”