Ćwiczenia menedżerskie – hipotezy do zaliczenia


Potwierdzamy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne zalecamy tu przedstawione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Wizerunek kobiety w ujęciu Ojców Kościoła” oraz „Jarocin w sieci dyskursu”
  • zabawa językowa : „Sposoby zdobywania klientów. Wykorzystanie perswazji w broszurach firm ubezpieczeniowych” oraz „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006”
  • symulacja biznesowa : „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i Gry Menedżerskie W Coachingu i „Reklama w przekazie telewizyjnym”
  • gra komunikacyjna : „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji” i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • symulacja menedżerska – „Zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej””
  • symulacja strategiczna – „Dziennik Wacława Niźyńskiego” i „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • zabawa edukacyjna : „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol” oraz „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”
  • gra decyzyjna : „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia” i „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”
  • zabawa decyzyjna : „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa” i „Różne wizje utopii w perspektywie historycznej i kulturowej”