Podstawy teoretyczne dla absolwentów szkoleń – symulacje


Gry menedżerskie w naszym projekcie dla inżynierów będą zaprojektowane na następującym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację treningów i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie przedstawionych tu książek na szkolenie Nowe Symulacje Biznesowe Dla Inżynierów.
Przypominamy w tym miejscu, że następujaca baza zawiera książki wychodzące poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza projektowanych przez Kursantów gier.

 • Szkolenie Zachowań Biznesowych w Rosnącej Firmie, Jan Kowalski
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Cernowska
 • Pomiary temperatury
 • Encyklopedia Techniki Energia Jądrowa
 • Chłodzenie trakcyjnych silników spalinowych
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Miernictwo magnetyczne
 • Obrabiarki do metali cz.II zeszyt 1
 • Pzegląd Elektrotechniki cz.II
 • Geografia ekonomiczna
 • Leksykon .Ochrona pracy na PKP
 • Układy scalone TTL
 • Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie
 • Akumulatory samochodowe i motocyklowe
 • Kleje i klejenie Przewodnik inż. i techniki
 • Komputerowe układy automatyki
 • Kontrola i sterowanie jakością
 • Łączniki energoelektryczne średnich napięć
 • Słownik roślin użytkowych polski,łaciński,angielski,francuski,niemiecki,rosyjski
 • Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pyt. i odp.
 • Urządzenia odpylające
 • BHP przy robotach stolarskich Bibl.SIP
 • ABC ogrodnictwa
 • Zamiast szukać stolarza zrób sam
 • Mały leksykon techniczny. Technologia mechaniczna
 • Fortran 77
 • PC TODS Deluxe
 • Window 3.0
 • Microcap
 • Elektrotechnika teoretyczna. Obwody liniowe i nieliniowe tom 1.
 • Dataflex
 • Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu.Wyd.I. 211str,20cm.
 • Rola państwa w gospodarce rynkowej Wyd.II zmienione 261str.20cm
 • Etyka Podręcznik dla szkół średnich Świat wartości moralnych 312 str 24 cm
 • Kompleksowa geografia fizyczna 374str 24cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Tekst, Orzecznictwo, Piśmiennictwo 224 str., 21 cm
 • Mechanika ruchu samochodu 260 str., 24 cm
 • Odbiorniki telewizyjne Wyd.I 288 str., 24 cm
 • Glossarium komputerowe Słowniczek terminologiczny 96 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • DOS w twoim komputerze wersja 6.22 491s 23cm
 • Encyklopedyczny Słownik Komputerowy Angielsko-Polski 345s 22cm
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
 • Spójrz w okna WINDOWS Wyd.IV 508 23cm
 • Matlab Uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych – wprowadzenie do programowania 69 str.,20 cm
 • Fundamenty zarządzania 169 str.20 cm
 • Kinematyka – Przewodnik mechaniki technicznej cz.3 168 str,20 cm
 • dBase 5 for Windows 349 str,20 cm
 • Metody, techniki i technologie transportu w budownictwie Wyd.II 352 str, 24 cm
 • Chemia nieorganiczna cz. 1 619 str, 24 cm
 • Rachunkowość i decyzje finansowe /prot.nr 9 – zamiany/ 415s 24 cm
 • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych Wyd.VI 605 str, 21 cm
 • Zobowiązania – część ogólna 312 str, 20 cm
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Windows 98 czyli poskromienie złośnicy 260 str, 24 cm
 • Ocena przedsiębiorstwa
 • Angielsko-polski encyklopedyczny słownik biznesu 277 str, 20 cm
 • Statystyka 358 str, 20 cm
 • Poradnik magazyniera 418s 23cm
 • Mechanika techniczna 461 str, 20 cm
 • Zarządzanie 267 str, 24 cm
 • Elementy konstrukcji maszyn.Przykłady obliczeń. 249s 23cm
 • Media planning 201s,23cm
 • Projektowanie obiektowe w Visual Basic. NET dla każdego.