Gry szkoleniowe – monogram doc. Śniadecki


Ćwiczenia szkoleniowe – literatura pomocnicza na ćwiczenia:

 • Gry Na Szkolenia
 • Andrzej Stech – malarz gdański
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. G. Bednarek
 • Bliski Wschód celem naszej podróży – Zachodnia Turcja i Syria
 • Góry w polskiej literaturze współczesnej
 • Symulacje menedżerskie , dr D. Bukowski
 • Na polskiej Orawie – przewodnicki materiał szkoleniowy
 • Ocena biznesowa wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO „Turystyka i przemysł kulturowy” na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu
 • Po Radziwiłłowsku
 • Rozwój działalności społecznej w organizacji turystyki. Kurs przod.-instruktor., zeszyt 2
 • XIII PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA POZIOMIE BENEFICJENTÓW ORAZ INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ”
 • Konkurs na najpiękniejszą wielkanocną pisankę.
 • Konkurs fotograficzny Migawki z wakacji
 • Władca pierścieni (tom 1 – Wyprawa) – J. R. R. Tolkien (686)
 • O państwie – Andrzej Zwoliński (1192)
 • Stracone dekady – Historia ZSSR – Mieczysław Smoleń (1534)
 • Zaklęty pierścień – baśnie, podania i legendy polskie – Maria Kochanowska (2284)
 • Piknik na skraju drogi – Arkadij i Borys Strugaccy (2644)
 • Poza ciszą – Jonathan Carroll (3670)
 • Zapomniane bestie z Eldu – Patricia A. Mckillip (4095)
 • Uśmiech – Bernard Lipiński (5185)
 • Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom – Debora H. Wessel (5742)
 • Pan Samochodzik (Część 15 – Nieuchwytny kolekcjoner) – Zbigniew Nienacki (6473)
 • Przygody człowieka książkowego – Edward Balcerzan (6782)
 • Symulacje biznesowe , mgr A. Czech