Koresnpondencyjne kursy dla biznesu

 • Europejskie centrum usług wspólnych – inteligentne modely logistyczne
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • FOTEKO – lekki i ekologiczny fotel do pociągów – opracowanie i uruchomienie do produkcji – szkolenia menedżerskie
 • Innowacja technologiczna ENKOTEC sukcesem rozwoju HERCO Sp z oo – szkolenia sprzedażowe i pracownicze szkolenia z komunikacji
 • Innowacyjność w doradztwie ubezpieczeniowo – finansowym na rzecz poprawy jakości życia oraz wzrostu przedsiębiorczości i zatrudnienia – szkolenia z komunikacji
 • Szkolenia Dla Szefów Sprzedaży W Górach – szkolenia interpersonalne i zamknięte szkolenia z konfliktów
 • Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkaniapl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych
 • internetowa struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w projektie telepracy – warsztaty z asertywności
 • Inwestycja w innowacyjną technologię do produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych, bezołowiowych stopów miedzi – treningi interpersonalne
 • Komputerowa, automatyczna weryfikacja spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding projekt ( FACS ) –
 • Mobile Direct – innowacyjna platforma zarządzania realizacją zadań dla multi-kulturowych zespołów procesowych – szkolenia handlowe
 • Nowatorski sposób nauczanie przedmiotów ścisłych jako propozycja budowania e-społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z delegowania
 • Ochrona patentowa metody aktywacji fosfofruktokinazy eukariotów, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w procesach przemysłowych – szkolenia menedżerskie
 • Optymalizacja i weryfikacja przepływu informacji handlowych oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy Clarena Polska a kontrahentami – szkolenia z asertywności
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do systemowego układania opakowań na paletach
 • Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja płyt uszczelniających z zastosowaniem nanomateriałów – warsztaty z konfliktów
 • Podwyższenie konkurencyjności importu poprzez implementacja planu dynamizacji importu – szkolenia pracownicze
 • Pozyskanie modernizacyjnej technologii polerowania podłoży z azotku galu
 • Profit z importu – PPHU Profit – szkolenia menedżerskie
 • Przekształcenie CBR Novasome Sp z oo w Centrum Badawczo-Rozwojowe – szkolenia firmowe
 • Rezerwujnet – koncepcja on-line wspierania zarządzania klubem sportowym
 • unowocześnienie importu firmy dzięki nowoczesnym tkaninom bambusowym – treningi z konfliktów
 • rozwój importu w przedsiębiorstwie ARCO poprzez wdrożenie koncepcji dynamizacji importu
 • unowocześnienie działalności importowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia sprzedażowe
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie modelu B2B – szkolenia miekkie
 • wzmocnienie strategii działania infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu metodyki
 • Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych – warsztaty z przywództwa
 • Symulator szkoleń w procedury stereoskopowej – badania i wdrożenie
 • Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Dramers na rynkach zagranicznych w latach 2010-12 – szkolenia z przywództwa
 • współpracy z partnerami B2B- PHARMINDEX B2B PLATFORM – szkolenia HR
 • Uzyskanie ochrony patentowej aptamerów RNA jako inhibitorów rybonukleazy Dicer
 • Wejście OPTeam SA na GPW szansą pozyskania kapitału na innowacje – warsztaty ze stresu
 • Wniosek o dofinansowanie planu dynamizacji importu w ramach I Etapu działania 61 Paszport do importu, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, projekt Operacyjny zaawansowana Gospodarka – szkolenia menedżerskie
 • Wyposażenie piekarni sposobem na wdrożenie nowatorskich rozwiązań piekarniczych
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG – treningi sprzedażowe
 • Zasystemowanie i wykonanie nowoczesnego ciągnika PCA-1 rezultatem prac badawczo-rozwojowychPKWiU: 3020 – szkolenia z konfliktów
 • pozyskanie i wdrożenie procesu B2B umożliwiającego zespołową /wspólnie z firmami partnerskimi/ realizację procesów budowlanych
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z zarządzania czasem
 • Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego intensyfikacji Polski do 2050 roku – treningi ze stresu}