Gry Team Building – Grudziądzki Program


Wszystkim niżej wymienionym bardzo składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Honorowej za uwagę przeznaczoną na patronat dydaktyczny – podpisano: Przemysław Kuźniar, Witold Banaś, Olaf Betliński i Euzebiusz Kukla

 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Młodych Naukowców „Człowiek Nauka Środowisko”
 • Czwarty Kurs Doradców branży nowych technologii Wydarzenia Integracyjne i Team Building w Katowicach
 • Unijne oraz krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady
 • „Przychodzi Freud do genetyka – Konferencja dotycząca genetycznych podstaw chorób psychicznych”
 • Event Management 4 – CONTENT MARKETING
 • dydaktyka muzealna dzieci w wieku przedszkolnym. Studium Przypadku integracyjne Publicystyczne oraz Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne dydaktyczno – metodyczne
 • Misyjna działalność św. Ottona jak również jego kult
 • Seminarium team building ekspertów na temat stosowania unijnych aktów prawa prywatnego międzynarodowego w Słowacji
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Koła Naukowego Probabilistyki jak również Statystyki Matematycznej
 • Zdrowa Wiosna- Konferencja Health4Youth & AEGEE-Białystok
 • ICTECH. Informatyka na Śląsku- doświadczenia i wyzwania
 • Studium Przypadku integracyjne z cyklu 10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Między rynkiem wewnętrznym a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze konsekwencje integracji Polski z UE
 • Losy żołnierzy AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną w latach 1944-1945
 • XXI Sympozjum Naukowe „Kompleksowe badania jak również ochrona środowiska naturalnego – diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze, prognozy”