Imprezy team building – zaproszeni pracownicy

Naszym poniżej wymienionym klientom w tym miejscu dziękujemy (oraz przesyłamy opisane poniżej upominki) za uwagę przeznaczoną na wyrażenie swojego zdania w formularzu ankietowym, który przeprowadzali nasi ankieterzy Bogusław Ambroży, Jarosław Krawczyk, Beniamin Orliński i Arkady Krzykawski w czasie studiów Beskidzkie Filmowe Zabawy Integracyjne i Team Building

  • Zbi-gniew Czechowski, Biotechnolog, Tuchomie, wygrywa bilet na warsztat zamknięty „Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus wydawnictwo „Dokumenty życia społecznego w teorii i doświadczeniach i praktyce bibliotekarskiej w Polsce”
  • Hilary Brisz, Socjolog, Fredropol, przyznajemy darmowy wstęp na trening „Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się” lub imprezę i zabawę team building plus wydawnictwo „Human Movement, 12(2) 2011”
  • Mirosław Blach, Broker ubezpieczeniowy, Giby, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „Zespołowe rozwiązywanie problemów” lub wyjazd integracyjny a także książkę „Ekonometria 2(40) 2013”
  • Arnold Gołabek, Dealer aktywów finansowych, Orzesze, zapraszamy gratisowo na panel moderowany „Jak zaprzyjaźnić się ze swoim wewnętrznym krytykiem i zaprząc go do pracy na swoją korzyść” lub wyjazd integracyjny plus publikację „Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej”
  • Józef Filipowicz, Doradca rolniczy , Czerwonak, przyznajemy darmowy wstęp na wykład „socjologia perswazji w sytuacjach zawodowych” lub warsztat z pracy zespołowej plus wydawnictwo „Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej”
  • Marcel Dzionsko, Rzeczoznawca budowlany , Raszyn, wygrywa bilet na panel moderowany „KIEROWANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM – od działań indywidualnych do zespołowych” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo wydawnictwo „Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających”
  • Bogusz Bienias, Etnograf, Krzymów, dostaje od nas zaproszenie na trening „filozofia praktyczna handlu” lub wybraną naszą grę szkoleniową oraz publikację „Współczesne systemy motywacyjne”