Granty Europejskie na szkolenia zamknięte


Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Śląski Program Strukturalny” do merytorycznego etapu dostały się poniższe wnioski:

 • – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – szkolenia interpersonalne
 • Treningi Z Komunikacji – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – treningi z zarządzania projektem
 • zbudowanie portalu społecznościowo-turniejowego dla graczy GameBurgnet – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie serwisu internetowego prezentującego promocje w sklepach internetowych i stacjonarnych – treningi negocjacyjne
 • stworzenie, uruchomienie i świadczenie e-usługi w postaci bezobsługowego procesu zabezpieczenia danych przez firmę e-Solution – szkolenia z delegowania
 • wzrost konkurencyjności firmy Dental-S poprzez wdrożenie wzorów użytkowych urządzeń medycznych – treningi miekkie
 • zoptymalizowanie efektywności przedsiębiorstwa poprzez implementacja modernizacyjnego programu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia z przywództwa
 • Automatyczna koncepcja CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą danych do celów marketingowych – szkolenia interpersonalne
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska koncepcja komputerowa wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – szkolenia sprzedażowe
 • zdiagnozowanie i implementacja do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – szkolenia z asertywności
 • Branding szansą na wzmocnienie konkurencyjności importowej polskich owoców i warzyw – szkolenia z przywództwa
 • Budowa nowej odlewni i implementacja dwudziestopierwszowiecznej technologii produkcji odlewów staliwnych – treningi interpersonalne
 • Domowy dostęp do Internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego – szkolenia z zarządzania czasem
 • E-aktywni – elektroniczny serwis do zarządzania obiektami sportowymi – szkolenia z konfliktów
 • cyfrowy projekt przeprowadzania ankiet za pośrednictwem Internetu – szkolenia z zarządzania czasem