Symulacje biznesowe – tezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na programie Andragogika i Gry Integracyjne zaleca się prezentowane na niniejszej liście problemy do zaliczenia:

  • gra decyzyjna : „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku” i „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • zabawa lingwistyczna – „Hiszpania a Polska – dwa obrazy katolicyzmu w zjednoczonej Europie” oraz „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na studium przypadku dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)”
  • gra komunikacyjna – „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” oraz Symulacje oraz „Koncepcja i badania układu kwantowego interferometru światłowodowego”
  • gra edukacyjna – „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym” oraz „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki”
  • zabawa komunikacyjna – „Fantazmat domu w polskiej kulturze nowożytnej” oraz „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na danych źródłowych z „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)”
  • zabawa lingwistyczna – „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości prozaików polskich” i „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima (Ep. LIX-CVIII)”
  • gra decyzyjna : „Stereotypy niemiecko-polskie” oraz „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei”
  • symulacja lingwistyczna : „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy” i „Granice wspołczesnego tabu”
  • symulacja decyzyjna – „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ” oraz „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy”