Scenki z zarządzania – zagadnienia do zaliczenia


Informujemy iż na kursie Andragogika i Gry Szkoleniowe dopuszcza się nizej wymienione tematy do zaliczenia:

  • symulacja zespołowa – „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)” i „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z pierwszych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna”
  • symulacja decyzyjna – „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ” i „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ”
  • gra strategiczna – „Stereotypy niemiecko-polskie” i Terapeutyczne Gry Symulacyjne i „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • gra decyzyjna : „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)” i „Przestępczość komputerowa w Polsce”
  • gra językowa – „Wizerunek kobiet Islamu” i „Śląski regionalizm w przekazie medialnym”
  • symulacja strategiczna : „”Ustąpcie wy, muzy, gdy mnie ból mój topi…” Staropolska pezja metafizyczna, przemiana poetyki i retoryki na przełomie XVI i XVII wieku” oraz „Cechy charakterstyczne powieści kryminalnej na podstawie cyklu o Breslau Marka Krajewskiego”
  • zabawa edukacyjna – „Jacqres Lovis David a antyk i polityka” oraz „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie”
  • gra menedżerska : „Protestantyzm w Polsce i na Bałkanach” oraz „Narodziny Kościołów narodowych w Serbii, Bułgarii i Macedonii”
  • zabawa menedżerska : „Pieśń maryjna jej funkcje” i „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”