Eventy motywacyjne – zaproszeni absolwenci

Wszystkim niżej wymienionym serdecznie dziękujemy (a ponadto wręczamy wymienione poniżej podarunki) za uwagę przeznaczoną na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który przygotowali nasi instruktorzy January Pazura, Lechosław Jankowski, Aleksander Kaczorowski i Florian Walasek w badaniu Tatrzańskie Inscenizacyjne Projekty Integracyjne

  • Natan Komornicki, Historyk, Stanisławów, otrzymuje kupon na warsztat zamknięty „ kierowanie przez cele – zwiększenie efektywności organizacji” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie oraz publikację „Materiał wyrazowo obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż”
  • Arkadiusz Czyż, Projektant stron internetowych (webmaster) , Nowe Miasteczko, otrzymuje kupon na trening „Od marzenia do spełnienia – czyli jak skutecznie realizować swoje cele” lub wybraną naszą grę szkoleniową a także publikację „Anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej. Kompendium”
  • Remigiusz Meysztowicz, Kasjer walutowy, Błaszki, otrzymuje kupon na program e-learning „ Przywództwo – rozwijanie i motywowanie zespołu” lub imprezę i zabawę team building a ponadto wydawnictwo „Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego”
  • Wirgiliusz Bukrym, Alpinista przemysłowy, Klucze, przesyłamy bezpłatny voucher na wykład „ ryzyko w projekcie? kierowanie ryzykiem.” lub event motywacyjny a także wydawnictwo „Emigracja ostatnia”
  • Ernest Jasiński, Działacz organizacji politycznej, Żarnowiec, przesyłamy bezpłatny voucher na program e-learning „specjalista handlowy” lub wyjazd team building a dodatkowo publikację „Fundusze inwestycyjne – jakie są ich rodzaje, gdzie i jak inwestują nasze pieniądze, jak wybrać najlepszy”
  • Florian Opasiński, Inżynier odlewnik, Lyski, przyznajemy darmowy wstęp na program e-learning „szkolenia z tworzenia systemu szkoleń i rozwoju pracownikow” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo wydawnictwo „Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków”
  • Zbi-gniew Mazur, Geolog, Ulhówek, przyznajemy rabat na warsztat otwarty „ kierowanie zespołem projektowym” lub szkolenie integracyjne a ponadto książkę „Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www: podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów”