Symulacje szkoleniowe – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na kursie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne dopuszcza się poniższe tezy do pracy dyplomowej:

  • zabawa językowa : „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce” i „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • gra strategiczna – „Media a świadomość społeczna polskich nastolatków” i „Promocja gmin w powiecie gnieźnieńskim.”
  • gra lingwistyczna – „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego” oraz Gry Symulacyjne oraz „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów”
  • zabawa komunikacyjna : „Wiatry lokalne na Ziemi” oraz „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich”
  • gra edukacyjna : „Budowa i historia Układu Słonecznego” i „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe”
  • gra kreatywna – „Społeczeństwo internetowe poprzez blog” i „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej”
  • gra strategiczna : „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a” i „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej”
  • gra lingwistyczna – „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu” i „Filmowe i teatralne adaptacje powiesci Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata”
  • gra decyzyjna – „Rozwój polskiego prawa konstytucyjnego po II wojnie światowej” i „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii”