Symulacje kreatywne – tezy do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Doświadczalne rekomendujemy tu przedstawione problemy do zaliczenia:

  • zabawa kreatywna : „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji” oraz „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie”
  • zabawa kreatywna : „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” i „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa”
  • symulacja decyzyjna : „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej” oraz Gry Strategiczne i „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”
  • symulacja lingwistyczna – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” oraz „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej”
  • gra językowa – „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” oraz „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe”
  • gra językowa : „Słownictwo w wędkarstwie” i „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • gra słownikowa – „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei” i „Media jako czwarta władza”
  • gra biznesowa – „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi” oraz „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU”
  • gra kreatywna – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF”