Symulacje edukacyjne – problematyka do egzaminu


Ogłaszamy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne proponuje się prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja decyzyjna – „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku” oraz „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej”
  • symulacja kreatywna : „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na modelu Kampanii Piwowarskiej” i „Przemoc w filmie”
  • zabawa zespołowa – „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” i Gry Biznesowe i „Filmowym szlakiem po Lombardii”
  • symulacja decyzyjna – „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej” i „Problem aborcji w Polsce”
  • zabawa komunikacyjna : „Fotografia jako źródło historyczne i odzwierdlenie rzeczywistości społecznej” oraz „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei”
  • gra biznesowa – „Reklama i public relations na danych źródłowych z działalności sieci Hoteli Pietrak” i „Budowa społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Polski”
  • symulacja słownikowa – „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej” i „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce”
  • gra strategiczna – „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” oraz „Mechanizmy reklamy. Obserwacja zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym”
  • symulacja menedżerska : „Śląski regionalizm w przekazie medialnym” oraz „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”