Spotkania motywacyjne – zaproszeni pracownicy

Dostawcom i kooperantom, których nazwiska poniżej, tu i teraz składamy wyrazy wdzięczności (oraz przesyłamy wymienione poniżej upominki) za czas poświęcony na uzupełnienie kwestionariusza, który przygotowali nasi doradcy Euzebiusz Bęczkowski, Jakub Kucharski, Mieczysław Kleta i Gerald Wierzbowski na konferencji Częstochowskie Artystyczne Konferencje Firmowe

  • Herbert Zieliński, Lekarz , Myszyniec, zdobywa wejściówkę na szkolenie „kierowanie portfelem projektów” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a także publikację „Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji”
  • Amadeusz Bukrym, Aktor , Stare Pole, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „skuteczna prezentacja Warszawa – Jak przygotować i poprowadzić profesjonalną prezentację?” lub wyjazd team building a także książkę „Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych”
  • Bogusz Polański, Adwokat, Żarnów, otrzymuje kupon na szkolenie „Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem” lub spotkanie firmowe a ponadto wydawnictwo „Pogaństwo restituta czyli ekologia sakralizowana”
  • Florian Chmiel, Broker ubezpieczeniowy, Lipiany, wygrywa bilet na moduł coachingowy „Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie” lub imprezę i zabawę team building a także publikację „Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO: zasady międzynarodowe IFLA-UNESCO”
  • Andrzej Siciński, Dyspozytor lotniczy, Jerzmanowice-Przeginia, przyznajemy darmowy wstęp na kurs dofinansowany „ Jak obsługiwać reklamacje, aby nie tracić Klientów?” lub wyjazd integracyjny a ponadto wydawnictwo „Wizja życia politycznego współczesnych środowisk neopogańskich w Polsce”
  • Błażej Wojciechowski, Inspektor kontroli handlu i usług, Zabrze, przyznajemy darmowy wstęp na panel moderowany „ Harmonogramowanie i kierowanie czasem w projektach” lub wyjazd team building a także wydawnictwo „Biblioteki publiczne w erze cyfrowej”
  • Mieczysław Lipka, Licytator, Głowno, przyznajemy rabat na trening „ Z poradnika młodego kierownika, czyli jak współpracować z kolegami po awansie” lub szkolenie integracyjne plus publikację „Resocjalizacja wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie”