Gry komunikacyjne – problematyka do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na programie Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne akceptuje się poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” i „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii”
  • zabawa kreatywna – „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima” i „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym”
  • symulacja kreatywna – „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją” oraz Produkcyjne Symulacje oraz „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej”
  • symulacja edukacyjna – „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci” i „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości wybranych pisarzy epoki”
  • gra zespołowa : „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na danych źródłowych z Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry” oraz „Konflikt grecko-macedoński po rozpadzie Jugosławi”
  • symulacja komunikacyjna : „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” oraz „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”
  • symulacja menedżerska : „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” oraz „Wizerunek w kulturze popularnej”
  • gra słownikowa – „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej” oraz „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na przykładzie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)”
  • gra komunikacyjna – „Komunikacja psychiki, ducha i materii. Oblicza naszej duchowości i transgresje kulturowe wspołczesnej Europy” i „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara”