<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe są coraz popularniejsze pośród firm o różnej wielkości. Kadra zarządzająca widzi bowiem spore zalety, jakie się odniesie organizując coś takiego. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra potrafi poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a poza tym poszerzyć kompetencje i umiejętności potrzebne na dużej ilości stanowisk.
<br>
Niedawno temu z naprawdę dużym rozmachem została zorganizowana przez znany farmaceutyczny koncern gra szkoleniowa, którą wielu uznało za największą w naszym kraju. Udział w niej bowiem wzięli wszyscy bez wyjątku pracownicy firmy, co dało 450 osób. Dodatkowo wszystkim się opiekowało prawie czterdziestu trenerów, którzy ponosili odpowiedzialność za prowadzenie zajęć z grupami zawodników.
<br>
Część z tego zespołu trenerów stanowili pracownicy ze szkoleniowej firmy, ale większość kadra z koncernu farmaceutycznego. Przybyli oni dzień wcześniej do hotelu, w jakim wszystko się odbywało, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Przez to bez żadnych problemów dali sobie radę ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z pierwszoplanowych trenerów był Prezes koncernu, który na co dzień interesuje się alpinistyką. Wykorzystał on swoje zainteresowania i pasję do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę dać słuchaczom dużo interesującej wiedzy w temacie zarządzania zespołem, rozwiązywania sporów i motywacji. Było to nawiązanie do tematyki pracy zespołowej, tak istotnej w praktycznie każdej firmie.
<br>
Podczas opisywanej gry wszystkich uczestników podzielono na 25 zespołów, które przez określony okres czasu realizowały zaplanowane cele. Najważniejszy element gry stanowiły długie na pół godziny eksperymenty, czyli nietypowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w jakich członkowie zespołów powinni się wykazać kreatywnością, komunikacją i zaufaniem.
<br>
Eksperymenty kończyły się przekazaniem grupie odpowiednich kart problemowych, z jakimi ta miała się zapoznać. Podczas analizy wspomnianych kart w rzeczywistości uczestnicy analizowali swoje własne poczynania przez pryzmat pięciu istotnych kompetencji, co pozwalało im na odniesienie się do pracy, którą wykonują na co dzień.